آدرس: قزوین - خیابان فلسطین - روبروی خیام شمالی - پلاک 533 - طبقه اول
تلفن: 028 - 33367546
ایمیل: info@abadis.net
تلگرام: https://telegram.me/mjabadis